Deskundig Verzuim- en

Re-integratie advies 

Advies bij

Verzuim &

Re-intergratie

verzuim en re-integratie advies coaching life coach burnout of conflict begeleiding vitaliteit sparring spreekuur


Verzuim en re-integratie problemen aanpakken? 


Verzuim is voor veel werkgevers een lastige bijkomstigheid.

Liever wil je je focussen op het bedrijf en waar je naartoe wil.

Het is een ingewikkeld proces met bijbehorende wet en regelgeving.

Ik help je door mee te kijken hoe het proces bij jullie is opgezet en adviseer, eventueel door Coaching en training van jouw interne casemanager, HR-adviseur, leidinggevenden én medewerkers,  om het proces gesmeerd te laten verlopen en het ziekteverzuim te verminderen


Door mijn aanpak en visie krijg je inzicht over:


 • De wet Verbetering Poortwachter
 • Wat men nodig heeft om duurzaam inzetbaar te blijven
 • Wat er van de werknemer, de werkgever en de leidinggevenden verwacht wordt in het re-integratie traject 
 • Voorkomen en verkorten van (langdurig)verzuim
 • Betere communicatie tussen leidinggevenden en werknemers
 • Tools hoe je complexe verzuim dossiers kunt aanvliegen




Online "hulplijn" bij

(dreigend) verzuim

Online Sparrings

Spreekuur

Goed werkgeverschap!


Wil je als werkgever je werknemers extra ondersteuning bieden maar heb je de kennis niet in huis of is de tijd er niet?

Koop dan een "sparring spreekuur" strippenkaart en laat je werknemers en leidinggevenden weten dat ze gebruik kunnen maken van het online 'sparring spreekuur' bij Vitality Affairs


Soms heb je gewoon even behoefte om met iemand te kunnen sparren over een ingewikkelde situatie

Ik bied die mogelijkheid, om samen met mij je opties te bekijken vanuit een neutrale positie zonder oordeel of emotie zodat jij met bruikbare tools en een helder inzicht weer verder kunt


Heb je een vraag over:

 • Het verzuim proces
 • Je rechten en/of plichten tijdens re-integratie
 • Een complexe situatie met werknemer of leidinggevende
 • Verslaglegging voor het uwv
 • Een persoonlijk dilemma
 • Werk/privé balans                  

Voordelen:

 • Je werknemer voelt zich gehoord en gezien
 • Neutrale partij, geen terugkoppeling aan de werkgever
 • Escalatie voorkomen
 • Onnodig langdurig verzuim voorkomen
 • Online vanuit je eigen veilige omgeving
 • Sparren over complex verzuim
 • Vertrouwens persoon